Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

Goście z Białorusi w Augustowie
25/05/2018
W czwartek 24 maja Augustów odwiedzili goście z Białorusi.  Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Augustowie. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy z obwodów witebskiego, brzeskiego, grodzieńskiego, homelskiego, mohylewskiego i mińskiego Republiki Białorusi oraz władze rejonowe. Grupie towarzyszyli pracownicy biura UNDP w Mińsku i przedstawiciel Fundacji Solidarności Międzynarodowej.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - wypoczynek letni
24/05/2018
Burmistrz Miasta Augustowa zarządzeniem nr 1079/18  z dnia 24 maja 2018 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2018 roku z zakresu: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek letni.  
Augustów wśród czternastu uzdrowisk walczy o 100 tysięcy złotych w konkursie EKO HESTIA SPA
24/05/2018
Trwa III edycja konkursu EKO HESTIA SPA, w którym polskie uzdrowiska walczą o 100 000 złotych na działania proekologiczne. Oprócz nagrody laureat otrzyma dodatkowo wsparcie doradcze i ubezpieczeniowe w zakresie ochrony środowiska. Do konkursu w 2018 roku zgłosiło się 14 polskich uzdrowisk.
Mogą ruszać prace przy budowie nowego Ratusza w Augustowie
24/05/2018
W środę, 23 maja burmistrz Augustowa Wojciech Walulik odebrał zgodę wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na wydłużenie terminu finansowego zakończenia realizacji projektu pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie”. Na przebudowę Ratusza Augustów otrzymał 2,2 mln zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
23/05/2018
Zapraszamy do składania ofert na Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: ZP.271.31.2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: 1.
23/05/2018
Protokół z posiedzenia komisji z dnia 23 maja 2018 roku, powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu ogranizacji czasu wolnego dzieci i mł