Jesteś tutaj

Badania wód jeziora Necko i Rospuda

W dniu 21 sierpnia 2020 roku Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach, przy udziale przedstawiciela Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie, Radnego Powiatowego p. Macieja Kaszuby oraz wędkarzy z Koła PZW Augustów p. Leszka Masiejczyka, przeprowadził pomiary termokliniczne. Celem przedmiotowych badań, wynikających z obowiązku ochrony i zagospodarowania wód było określenie poziomu tlenu w wodach  jeziora Necko oraz jez. Rospuda.

GALERIA