Jesteś tutaj

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż od 10 września 2020 r. do 24 września 2020 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021.

Konsultacje poprzedzone będą akcją informacyjną, trwającą od 02 września 2020 r. do 09 września 2020 r.

Konsultacje przeprowadza się poprzez składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym”. Formularze można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: anna.krynska@urzad.augustow.pl, w dniach od 10 września 2020 r. do 24 września 2020 r.

Projekt Programu Współpracy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021 oraz „Formularz konsultacyjny” będą dostępne od 02 września 2020 r. do 24 września 2020 r. do wglądu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.urzad.augustow.pl. Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w trakcie trwania akcji informacyjnej będą uwzględniane, jako złożone w trakcie konsultacji społecznych.