Jesteś tutaj

Ogłoszenie wyników konkursu na projekt architektoniczny kładki pieszo-rowerowej nad rz. Nettą

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego na projekt kładki pieszo-rowerowej nad rz. Nettą odbędzie się w piątek, 26 sierpnia o godz. 12.00. Ogłoszenie wyników połączone będzie z wystawą prac, które wpłynęły w ramach konkursu.  

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie został ogłoszony w czerwcu 2016 r.

W konkursie wpłynęło 10 prac z całej Polski. Prace były oceniane przez niezależny sąd konkursowy w składzie: Mirosław Karolczuk, zastępca burmistrza Augustowa; Filip Chodkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie; Jolanta Jasionowska-Sarat i Robert Sobolewski, przedstawiciele Wydziału Inwestycji UM Augustów oraz sędziowie z ramienia Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Białystok: dr arch. Janusz Grycel (przewodniczący sądu), mgr inż. arch. Mirosław Siemionow i mgr inż. arch. Waldemar Jasiewicz.

Piątkowa uroczystość jest otwarta dla wszystkich mieszkańców. Ogłoszenie wyników połączone będzie z dyskusją pokonkursową oraz wystawą prac, otwartą do godz. 17.00. Wydarzenie odbywa się w budynku przy ulicy Młyńskiej 35 w Augustowie (sala gimnastyczna budynku po Gimnazjum nr 1).

Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Augustowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Białystok.