Jesteś tutaj

OSP Augustów- Lipowiec otrzyma nowy sprzęt ratowniczy

We wtorek, 9 października burmistrz Augustowa podpisał umowę na realizację zadania publicznego, w ramach którego zostanie doposażona jednostka OSP Augustów- Lipowiec.

Zadanie obejmuje zakup nowoczesnego wyposażenia i urządzeń do ratownictwa dla jednostki OSP Augustów- Lipowiec. Realizacja zadania wpłynie na wzrost efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym, jak również na poprawę warunków pracy strażaków ratujących ludzkie życie i mienie.

W ramach projektu zaplanowano zakup dodatkowego wyposażenia: automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), pilarki do drewna, bosaka dielektrycznego, przenośnego zestawu oświetleniowego, osłony zabezpieczającej poszkodowanego i plandeki wielofunkcyjnej na łączną kwotę 12 000 zł.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu III B „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

 

GALERIA