Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
11/01/2019
Burmistrza Miasta Augustowa Zarządzeniem nr 16/19  z dnia 11 stycznia 2019 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2019 roku z zakresu: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
11/01/2019
W środę, 2 stycznia ruszyła kolejna edycja konkursu Podlaskiej Marki. Zachęcamy Mieszkańców Augustowa do zgłaszania w konkursie Podlaskiej Marki augustowskich kandydatur (produktów, inwestycji, odkryć, inicjatyw czy przedsięwzięć, wydarzeń prowadzonych, wdrażanych i realizowanych na terenie Augustowa).  
Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty z dnia 10 stycznia 2019 roku
10/01/2019
Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodziców i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Posiedzenie komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert
09/01/2019
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2019 r. w zakresie: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - odbędzie się w czwartek, 10 stycznia 2019 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
03/01/2019
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2019 r. w zakresie turystyki, krajoznawstwa i promocji; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ekologii i ochrony zwięrząt oraz ochrony dziedzctwa przyrodncizego oraz w zakresie promocji wolontariatu.
03/01/2019
Od 1 stycznia 2019 r. rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku mogą otrzymać Kartę Dużej Rodziny.