Jesteś tutaj

Sprzątamy świat i #sadziMy

Na 18 września zaplanowano zainicjowaną przez Prezydenta RP ogólnopolską akcję  #sadziMy. Znana już Augustowianom akcja rozdawania przez Nadleśnictwo sadzonek drzew i krzewów, która w swojej edycji wiosennej  odbywała się bardziej kameralnie niż poprzednia z powodu pandemii, w swoim jesiennym terminie zbiega się z Akcją Sprzątania Świata – Polska.

Przygotowaliśmy 3,5 tys. sadzonek świerka pospolitego z zakrytym systemem korzeniowym, które rozdawać będziemy chętnym w ilości 2szt/osobę przed siedzibą Nadleśnictwa (Augustów ul. Turystyczna 19) od godz. 9:00 do 14:00- w piątek 18 września, oraz 18 i 19 września uczestnikom Akcji Sprzątania Świata przy ogniskach kończących dzienne zmagania ze śmieciami. Jednym z tych miejsc będzie Stacja I Szlaku Orła Białego nad jez. Białym (dawna Składnica Drewna LP). Inne lokalizacje ustalimy po uzgodnieniu z Urzędem Miejskim (który koordynuje działania), w jakich rejonach  skoncentrują się największe grupy zbieraczy.

Staraniem Urzędu zbieracze zostaną w tym roku wyposażeni w worki do bieżącego sortowania śmieci, zaś ze strony Nadleśnictwa Augustów oprócz prezentu w postaci sadzonek mogą się też spodziewać upominku za szczególne zaangażowanie, czy np. za najoryginalniejsze znalezisko.

Nadleśnictwo Augustów