Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz użyczenie- styczeń 2019

Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości,
iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony,
na okres od 29.01.2019 r. do 19.02.2019 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych:

1) do  oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- grunt o pow. 24 m kw stanowiący cześć działki oznaczonej Nr geodez. 3351/17 położonej przy ul. Kilińskiego,

- nieruchomość o pow. 20 m kw stanowiąca cześć działki oznaczonej Nr geodez. 4005/31 położonej przy ul. Turystycznej,

-grunt o pow. 90 m kw stanowiący cześć działki oznaczonej Nr geodez. 4560/11 położonej przy ul. Bluszczowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 416 o pow. 403 m kw położona  przy ul. Waryńskiego,

- działka oznaczona Nr geodez. 3091/21 o pow. 108 m kw położona  przy ul. Łaziennej,

- działka oznaczona Nr geodez. 2049/1 o pow. 1030 m kw położona  przy ul. Żurawiej,

-grunt o pow. 120 m kw stanowiący cześć działki oznaczonej Nr geodez. 3693/9 położonej przy ul. Chreptowicza,

- działka oznaczona Nr geodez. 3657/5 o pow. 488 m kw położona  przy ul. Rosiczkowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 665 o pow. 368 m kw położona  przy ul. Grzybowej,

- udział do 3/5 w nieruchomości oznaczonej Nr geodez. 3803/3 o pow. 867 m kw położonej  przy ul. Brzostowskiego,

- udział do 3/5 w nieruchomości oznaczonej Nr geodez. 3798/37 o pow. 271 m kw położonej  przy ul. Brzostowskiego,

- działka oznaczona Nr geodez. 3518 o pow. 617 m kw położona  przy ul. Kościelnej,

-grunt o pow. 95 m kw stanowiący cześć działki oznaczonej Nr geodez. 783/8 położonej przy ul. Kanałowej,

- grunt o pow. 8 m kw stanowiący cześć działki oznaczonej Nr geodez. 883/3 położonej przy ul. Rybackiej,

2) do  oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości usytuowanej między ulicami: Młyńską, Wierzbną i Nowomiejską:

- oznaczonej Nr geodez. 3137/1 o pow. 4560 m kw,

- oznaczonej Nr geodez. 3137/3 o pow. 628 m kw,

- oznaczonej Nr geodez. 3137/4 o pow. 3577 m kw,

3) do  oddania w dzierżawę na okres od 15.04.2019 r. do 30.09.2019 r.:

- grunt o pow. 200 m kw stanowiący cześć działki oznaczonej Nr geodez. 3196/3 położonej przy Rynku Zygmunta Augusta,

4) do  oddania w dzierżawę na okres od 24.04.2019 r. do 30.09.2019 r.:

- grunt o pow. 100 m kw stanowiący cześć działki oznaczonej Nr geodez. 3196/3 oraz 3256 położonej przy Rynku Zygmunta Augusta,

5) do  oddania w użyczenie na okres od 27.04.2019 r. do 30.09.2019 r.:

- grunt o pow. 450 m kw stanowiący cześć działki oznaczonej Nr geodez. 3197 położonej przy Rynku Zygmunta Augusta.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.