Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - wrzesień 2020 r.

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 782) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 18.09.2020 r. do 09.10.2020 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu:  urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- działka oznaczona Nr geodez. 3001/43 o pow. 117 m kw przy ul. Chwalczewskiego,

- działka oznaczona Nr geodez. 3015/1 o pow. 27 m kw przy ul. Chwalczewskiego,

- grunt o pow. 740 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 2928 przy ul. Nadrzecznej,

- działka oznaczona Nr geodez. 2926 o pow. 711 m kw przy ul. Nadrzecznej,

- grunt o pow. 365 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 4108/15 przy ul. Wspólnej,

- grunt o pow. 420 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 4108/15 przy ul. Wspólnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

 

Burmistrz Miasta Augustowa