Jesteś tutaj

Wyniki konkursu architektonicznego na kładkę pieszo-rowerową nad rz. Nettą w Augustowie

Władze Augustowa po raz pierwszy w historii miasta zorganizowały konkursy architektoniczne na projekty budowli, która mają wpisać się na stałe w krajobraz miasta. Wyniki pierwszego konkursu na projekt kładki pieszo-rowerowej nad rz. Nettą w Augustowie zostały ogłoszone w piątek, 26 sierpnia.
 
– Ideą, jaka przyświecała temu konkursowi było wyłonienie najbardziej atrakcyjnego i funkcjonalnego projektu kładki pieszo-rowerowej, która wpisze się na lata w krajobraz przyrodniczy i architektoniczny naszego miasta – podkreślił Wojciech Walulik, burmistrz Augustowa. – Konkurs został zorganizowany po raz pierwszy, ale chcemy, aby każdy nowy obiekt architektoniczny o dużym znaczeniu dla krajobrazu miasta, planowany do budowy w Augustowie, był poprzedzony tego typu przedsięwzięciem – dodał burmistrz Augustowa.
 
W konkursie wpłynęło 10 prac z całej Polski. Prace były oceniane przez niezależny sąd konkursowy w składzie: Mirosław Karolczuk, zastępca burmistrza Augustowa; Filip Chodkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie; Jolanta Jasionowska-Sarat i Robert Sobolewski, przedstawiciele Wydziału Inwestycji UM Augustów oraz sędziowie z ramienia Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Białystok: dr arch. Janusz Grycel (przewodniczący sądu), mgr inż. arch. Mirosław Siemionow i mgr inż. arch. Waldemar Jasiewicz.
 
– Dziękuję władzom miasta Augustowa za zorganizowanie konkursu architektonicznego – powiedział dr arch. Janusz Grycel, przewodniczący sądu. – Takie postępowanie samorządu powinno stać się wzorem dla wszystkich innych polskich samorządów. Konkurs umożliwia bowiem uzyskanie najlepszych, a zarazem najbardziej różnorodnych koncepcji architektonicznych, co pozwala w konsekwencji na poważne przemyślenie decyzji i wybór najatrakcyjniejszego projektu, który najlepiej wpisywać się będzie w krajobraz danej miejscowości – zaznaczył dr arch. Janusz Grycel, przewodniczący sądu. Architekt dodał także, że dzięki konkursom można podejmować także dyskusję z mieszkańcami, którzy będą największymi beneficjentami końcowej inwestycji. Kładka ma służyć mieszkańcom i to oni powinni mieć realny wpływ na ostateczną decyzję, jak ona będzie wyglądać.
 
Przewodniczący sądu podkreślił, że konkurs był niejawny, to znaczy członkowie sądu nie znali danych uczestników konkursu do czasu ogłoszenia wyników. Uczestnicy kodowali swoje prace, a odkodowanie ich nastąpiło dopiero w dniu ogłoszenia wyników.
 
Decyzją sądu konkursowego nie przyznano I i II nagrody. Członkowie sądu konkursowego uzasadniali swoją decyzję dwoma czynnikami:
  1. Niektóre prace, które wpłynęły w konkursie nie spełniały warunków formalnych, tzn. kilka pracowni odstąpiło od szeregu restrykcyjnych warunków narzuconych przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Prace te jednak charakteryzowały się bardzo ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi, które warto rozważyć i być może podjąć kroki w kierunku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Warunek formalny przygotowania koncepcji kładki o wysokości 9 m podczas obrad sądu okazał się dyskusyjny – członkowie sądu poddawali pod rozwagę brak funkcjonalności takiego rozwiązania i późniejsze utrudnienia dla mieszkańców, jak również zaburzenie krajobrazu ujścia rz. Netty.
– Jest to zbyt ważne przedsięwzięcie dla mieszkańców miasta, aby decyzję o projekcie kładki podjąć bez sprawdzenia wszystkich możliwości ułatwienia funkcjonalnego jej kształtu. Lepiej zmienić zapisy planu miejscowego niż postawić niefunkcjonalny obiekt. W interesie publicznym, w interesie mieszkańców jest wybór najoptymalniejszego rozwiązania, nawet ceną znacznego przedłużenia procedury wyłonienia koncepcji architektonicznej kładki – uzasadniali sędziowie swoją decyzję.
 
Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik dodał do werdyktu sądu, że projektowany obiekt będzie wielką dominantą architektoniczną znacznie wyróżniającą się na tle innych budynków i obiektów w Augustowie – Zależy nam, aby kładka była obiektem doskonałym, również w odczuciu mieszkańców – podkreślał Wojciech Walulik, burmistrz Augustowa. – W pracach konkursowych były elementy, które nas zachwyciły, były elementy, które wywołały mniejszy entuzjazm, natomiast żadna praca nie była w 100% kompletna, która by zadawalała gusta i oczekiwania wszystkich członków sądu. Jest to temat do dalszego zastanowienia i dyskusji z mieszkańcami. Jedno jest pewne: po tym konkursie wiemy, czego chcemy i wiemy, czego nie chcemy. I to jest największa zaleta tego przedsięwzięcia – możemy projekty przedyskutować z mieszkańcami, usłyszeć głosy krytyczne i ich opinię jeszcze przed przystąpieniem do budowy – zaznaczył burmistrz Augustowa, Wojciech Walulik.
Sąd konkursowy rozstrzygnął konkurs przyznając trzy wyróżnienia równorzędne, jedno wyróżnienie I stopnia i jedno wyróżnienie II stopnia.
 
Wyróżnienie I stopnia i nagrodę o wartości 9 tys. zł uzyskało konsorcjum z Warszawy: STOPROCENT ARCHITEKCI SC. Magdalena Moralewska i Przemysław Kaczkowski oraz ASECon – Dawid Wiśniewski za projekt, który harmonijnie wpisuje się w krajobrazowy kontekst ujścia rzeki Netty, a jednocześnie tworzy nowy, rozpoznawalny obiekt, który mógłby pretendować́ do nadania mu imienia króla Zygmunta Augusta.
 
Wyróżnienie II stopnia i nagrodę o wartości 7 tys. zł uzyskało konsorcjum z Warszawy: Oliwa Dec, Marcin Wolszczak Architektura, YLE Inżynierowie Piotr Żółtowski za konsekwentne formowanie nowego układu zagospodarowania z możliwością utworzenie przejrzystej przestrzeni, otwartej na doznania krajobrazowe, a także zapewniającej zróżnicowany program.
 
Pierwsze wyróżnienie równorzędne i nagrodę o wartości 4 tys. zł uzyskało konsorcjum z Krakowa: Izabela Sykta IDeeS Architektura i Krajobraz; Bogdan Skoczek S&W Vision, SARBUD sc. za trafne wpisanie się w kontekst urbanistyczno-krajobrazowy w połączeniu funkcjonalności i rozwiązań komunikacyjnych. 
 
Drugie wyróżnienie równorzędne i nagrodę o wartości 4 tys. zł uzyskało konsorcjum z Krakowa: Atelier Paweł Byrski, Pracownia Architektury Ireneusz Piotrowski za zastosowaniu unikalnego, pod względem konstrukcyjnym, mechanizmu podnoszenia przeprawy dla większych jednostek pływających.
 
Trzecie wyróżnienie równorzędne i nagrodę o wartości 4 tys. zł uzyskali architekci: Michał Nocuń, Diana Tuszyńska, Weronika Wójcik, Marta Nerwińska, Krzysztof Tuszyński z Warszawy za pracę, która w twórczy sposób prowadzi dialog z istniejącymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazując kierunki dla potencjalnych zmian urbanistycznych.
 
Władze miasta Augustowa pragną serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Architektów Polskich oddział Białystok za pomoc w organizacji konkursu.
 

GALERIA

Ogłoszenie wyników konkursu
Ogłoszenie wyników konkursu
Ogłoszenie wyników konkursu
Wyróżnienie A
Wyróżnienie A
Wyróżnienie A
Wyróżnienie C
Wyróżnienie C
Wyróżnienie C
Wyróżnienie H
Wyróżnienie H
Wyróżnienie H
Wyróżnienie I stopnia
Wyróżnienie I stopnia
Wyróżnienie I stopnia
Wyróżnienie II stopnia
Wyróżnienie II stopnia
Wyróżnienie II stopnia

ARTYKUŁY POWIĄZANE