Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

01/02/2019
Burmistrz Miasta Augustowa Zarządzeniem nr 51/19  z dnia 1 lutego 2019 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2019 roku z zakresu a) turystyki, krajoznawstwa i promocji, b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, d) promocji wolontariatu.
Nabór uzupełniający do projektu  „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”
01/02/2019
Burmistrz Augustowa ogłasza uzupełniający nabór deklaracji o dofinansowanie do wymiany pieców w zakresie projektu ,,Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Mery Spolsky w Augustowie!
01/02/2019
15 lutego o godz. 20:00 na scenie Miejskiego Domu Kultury w Augustowie stanie Mery Spolsky. Rezerwację i sprzedaż biletów prowadzi Miejski Dom Kultury.
01/02/2019
Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu a) turystyki, krajoznawstwa i promocji, b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, d) promocji wolontariatu.
„Kraina wielkiego nieba” w Kinochłonie
31/01/2019
Augustowski DKF Kinochłon zaprasza na kolejne spotkanie z wielkim kinem. W poniedziałek, 11 lutego o godz. 19:15 zaprezentowany zostanie film pt. „Kraina wielkiego nieba”.
30/01/2019
Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza na Ferie dla dzieci z profilaktyką!   Ferie zimowe z profilaktyką - rozrywka i nauka dla całej rodziny ! Przypominamy i zapraszamy ! 1, 2 i 3 lutego 2019 r.