Jesteś tutaj

Czas wolny dzieci i młodzieży

"Wakacje letnie... na górskim szlaku"

Projekt realizowany przez: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach

W okresie: od 3 lipca 2016 r. do 27 sierpnia 2016 r.

Projekt polegał na organizacji 14 dniowych kolonii wypoczynkowych o charakterze profilaktyczno - terapeutycznym w górach dla 40 dzieci i młodzieży pochodzących z terenu miasta Augustowa w okresie letnim. Podczas wyjazdu były promowane wśród młodzieży zachowania zgodne z ogólnie przyjętymi normami, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwłdziałania agresji i przemocy oraz profilaktyce problemu alkoholowego. Organizacja zadania wpłynęła na zmianę zachowania beneficjentów równocześnie powodując sprawniejsze funkcjonowanie najbliższego środowiska uczestników.

Koszt projektu: 29 760,00 zł , dotacja Miasta: 22 800,00 zł.