Jesteś tutaj

Komisje

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Augustowie zwoływane są według potrzeb. Protokoły z posiedzeń komisji publikowane są w BIP Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Składy komisji Rady Miejskiej w Augustowie:

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Leszek Stanisław Cieślik- Członek Komisji

2

Alicja Dobrowolska- Przewodnicząca Komisji

3

Aleksandra Kleczkowska- Zastępca Przewodniczącej Komisji

4

Jolanta Oneta Roszkowska – Członek Komisji

5

Rafał Harasim – Członek Komisji

6

Mirosław Zawadzki- Członek Komisji

 

Komisja d/s Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Tomasz Bukłaho- Członek Komisji

2

Leszek Stanisław Cieślik- Członek Komisji

3

Aleksandra Kleczkowska- Zastępca Przewodniczącej Komisji

4

Marcin Kleczkowski- Członek Komisji

5

Izabela Agnieszka Piasecka- Członek Komisji

6

Aleksandra Maria Sigillewska- Przewodnicząca Komisji

 

Komisja Społeczno-Oświatowa Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Mirosław Chudecki- Członek Komisji

2

Rafał Harasim- Członek Komisji

3

Tomasz Miklas- Przewodniczący Komisji

4

Izabela Agnieszka Piasecka- Członek Komisji

5

Katarzyna Raczkowska- Członek Komisji

6

Aleksandra Maria Sigillewska- Członek Komisji

7

Marek Sznejder- Członek Komisji

8

Mirosław Zawadzki- Zastępca Przewodniczącego Komisji

 

Komisja Uzdrowiskowa Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Sylwia Bielawska- Zastępca Przewodniczącego Komisji

2

Agnieszka Mroziewska- Członek Komisji

3

Dariusz Ostapowicz- Przewodniczący Komisji

4

Izabela Agnieszka Piasecka- Członek Komisji

5

Katarzyna Raczkowska- Członek Komisji

6

Mieczysław Szczerbakow- Członek Komisji

7

Marek Sznejder- Członek Komisji

8

Adam Sieńko – Członek Komisji

9

Wojciech Walulik – Członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Sylwia Bielawska- Członek Komisji

2

Tomasz Bukłaho- Członek Komisji

3

Mirosław Chudecki- Zastępca Przewodniczącej Komisji

4

Rafał Harasim- Członek Komisji

5

Aleksandra Kleczkowska- Przewodnicząca Komisji

6

Tomasz Miklas- Członek Komisji

7

Dariusz Ostapowicz- Zastępca Przewodniczącej Komisji

8

Izabela Agnieszka Piasecka- Członek Komisji

9

Adam Sieńko- Członek Komisji

10

Mieczysław Szczerbakow- Członek Komisji

11

Marek Sznejder- Członek Komisji

12

Magdalena Śleszyńska – Członek Komisji

13

Mirosław Zawadzki- Członek Komisji

 

Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Sylwia Bielawska- Członek Komisji

2

Tomasz Bukłaho- Członek Komisji

3

Leszek Stanisław Cieślik- Członek Komisji

4

Marcin Kleczkowski- Członek Komisji

5

Tomasz Miklas- Zastępca Przewodniczącego Komisji

6

Marek Sznejder- Przewodniczący Komisji

 

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie

Lp

Nazwisko i imię

1

Sylwia Bielawska- Przewodnicząca Komisji

2

Alicja Dobrowolska- Członek Komisji

3

Agnieszka Mroziewska- Członek Komisji

4

Jolanta Oneta Roszkowska- Zastępca Przewodniczącej Komisji

5

Leszek Stanisław Cieślik- Członek Komisji

 

Prace komisji wspiera organizacyjnie:

Wydział Organizacyjno – Prawny pok. nr 23

tel. 87 643 42 15

e-mail: beata.filipow@urzad.augustow.pl; aleksandra.chmielewska@urzad.augustow.pl