Jesteś tutaj

Poprawa efektywności energetycznej w ramach EOG

 

 

 

Nazwa projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii krajowej w Augustowie, ul. Tartaczna 21, Szkoła Podstawowa im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego w Sejnach, ul. Mickiewicza 36, Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak (Gmina Suwałki) oraz Biblioteka Szkolna”.

Partnerzy Projektu:

Gmina Miasto Augustów – Wnioskodawca

 

Partnerzy Projektu:

Gmina Miasto Augustów – Wnioskodawca

www.urzad.augustow.pl

Gmina Miasto Sejny

www.um.sejny.pl

 

Gmina Suwałki

www.gmina.suwalki.pl

 

Norsk Energi - Partner z Państw Darczyńców:

www.energi.no

 

Zadania projektu:

  1. Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie;
  2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego w Sejnach;
  3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich oraz Biblioteki Szkolnej w Płocicznie-Tartak
  4. Przeprowadzenie kampanii podnoszącej świadomość, w tym promocja projektu;
  5. Zarządzanie projektem

Projekt realizowany jest w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne

w ramach  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

 

Po więcej informacji o Programie i Państwach Darczyńcach zapraszamy na poniższe strony:

www.eeagrants.org

www.norweygrants.org