Jesteś tutaj

Promocja miasta Augustowa

                     Promocja miasta Augustowa na targach Wiatr i Woda 2016

Projekt realizowany przez:  Augustowską Organizację Turystyczną

W okresie:  od 24 lutego 2016 do 30 marca 2016

Projekt polegał na organizacji stoiska targowego podczas ogólnopolskich targów turystycznych Wiatr i Woda 2016 (10 - 13. 03.2016), które każdego roku odwiedza wielotysięczne grono miłośników sportu i rekreacji z Polski, Europy i świata. Augustowska Organizacja Turystyczna, ze wsparciem finansowym Miasta Augustowa, prowadziła stoisko zabudowane o powierzchni 12 m2, na którym dystrybuowano materiały promocyjne Augustowa. W celu zwiększenia atrakcyjności zapewniono obsługę muzyczną oraz degustację regionalnych produktów, a także przeprowadzono 5 konkursów dla zwiedzających. AOT szacuje, że stoisko Augustowa odwiedziło kilka tysięcy osób.

Koszt projektu: 11565,65 zł, dotacja Miasta: 7 011,00 zł, co stanowi 60,62% projektu.

 

 

 

                                   II Piknik Kowalski

Projekt realizowany przez:  Bractwo Bartne

W okresie:  od 4 maja 2016 do 10 czerwca 2016

Projekt polegał na organizacji imprezy: II Piknik Kowalski, która odbyła się 4 czerwca 2016. Celem projektu było zwiększenie wiedzy mieszkańców i turystów o ginącym rzemiośle jakim jest kowalstwo. Bractwo Bartne, ze wsparciem finansowym Miasta Augustowa, przeprowadziło jednodniową imprezę połączoną z Jarmarkiem Rękodzieła, gdzie wystawcy z woj. podlaskiego oferowało swoje wyroby. W trakcie trwania pikniku promowano Augustów poprzez bicie pamiątkowych monet. Wybitych i rozdanych zostało 250 monet.

Koszt projektu: 8 680 zł, dotacja Miasta: 5 000,00 zł, co stanowi 52,09% projektu.

 

 

 

 

                    Augustowianie na Szlaku wodnym im. Króla Stefana Batorego

Projekt realizowany przez:  Klub Żeglarski August

W okresie:  od 20 kwietnia  2016 do 30 sierpnia 2016

Projekt polegał na zaadoptowaniu i wyposażeniu w niezbędny sprzęt 1 jachtu oraz organizacji rejsu tym jachtem na odcinku Augustów  - śluza Sosnówek. Klub Żeglarski August,  ze wsparciem finansowym Miasta Augustowa, zorganizował rejs, który odbył się w terminie 16 – 23 lipca 2016r. W rejsie uczestniczyła 8 osobowa załoga młodzieży z Warszawy. Podczas tygodniowego rejsu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z historią Kanału Augustowskiego, technicznych aspektach budowy, znaczeniu gospodarczym, a także o aktualnie prowadzonych działaniach turystyczno - rekreacyjnych. Ponadto uczestnicy poznali sposób  rejsowania na  nietypowym sprzęcie – jachcie żeglownym bez kabiny z specjalnie zainstalowanym namiotem.

Koszt projektu: 4 909,11 zł, dotacja Miasta: 2 989,11 zł, co stanowi 58,88% projektu.

 

 

 

                    Przygotowanie i dystrybucja niekomercyjnych wydawnictw promujących

                                                          miasto Augustów

Projekt realizowany przez:    Augustowską Organizację Turystyczną

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym

W okresie: od 4 kwietnia 2016 do 30 czerwca 2016

Projekt polegał na opracowaniu i wydruku folderu promującego turystykę aktywną na terenie Pojezierza Augustowskiego. Folder „20 rzeczy, które warto zrobić w Augustowie” stanowi kompletną informację i ułatwia turystom planowanie pobytu w Augustowie. Wydawnictwo ma szatę graficzną zgodną z wydrukowanym w 2015 r. przez Urząd Miejski w Augustowie folderu  „20 rzeczy, które musisz zrobić w Augustowie”.  Augustowska organizacja Turystyczna,  ze wsparciem finansowym Miasta Augustowa, wydrukowała 6 000 szt.  folderu  w polsko – angielskiej wersji językowej. Ponadto wydrukowano 1 000 szt. kolorowanek i 500 szt. długopisów. Materiały dystrybuowane są w lokalnych i regionalnych centrach informacji turystycznej, na targach turystycznych oraz w obiektach noclegowych Pojezierza Augustowskiego. Wersja elektroniczna przewodnika dostępna jest na portalu Issuu i na stronie www.augustow.pl

Koszt projektu: 10 950,00 zł, dotacja Miasta: 9 900,00 zł, co stanowi 90,41% projektu.

 

 

 

                     Fryzjerstwo i moda, lat 50 XX wieku – czyli „Ploteczka z fotela fryzjera”

Projekt realizowany przez:    Stowarzyszenie GOA

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym

W okresie: od 6 czerwca 2016 do 29 sierpnia2016

Projekt polegał na przygotowaniu i organizacji jednodniowego wydarzenia kulturalno – artystycznego służącego promocji talentów artystycznych młodzieży oraz Augustowa, jako miasta turystycznego z ciekawą ofertą spędzenia wolnego czasu. Stowarzyszenie GOA, ze wsparciem finansowym Miasta Augustowa, zorganizowało imprezę w ramach której odbył się pokaz mody i fryzjerstwa lat 50-tych ubiegłego wieku. Impreza odbywała się na pokładzie statku Żeglugi Augustowskiej – Swoboda. Pokaz połączono z występem estradowym absolwentów Studium Wokalno – Aktorskiego z Białegostoku. Finałem imprezy był koncert zespołu The Fruitcakes. W imprezie wzięło udział 150 osób.

Koszt projektu: 16 600,00 zł, dotacja Miasta: 3 000,00 zł, co stanowi 18,07% projektu.