Jesteś tutaj

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie został założony w 2003 r. przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .
Jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pomieszczenia placówki są dostosowane do potrzeb realizacji różnego typu zadań terapeutycznych.
Ośrodek działa głównie w celu podtrzymywania i rozwijania podstawowych umiejętności życia codziennego, zapewnienia wsparcia emocjonalnego, społecznego, informacyjnego, rozwój zainteresowań, wdrażanie do aktywizacji zawodowej. W ośrodku funkcjonuje zespół wspierająco-aktywizujący, który opracowuje dla wszystkich uczestników indywidualne plany.
 
Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje:
 • zajęcia kulinarne,
 • zajęcia edukacyjne,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia muzyczne,
 • zajęcia krawiecko- dekoracyjne,
 • zajęcia ruchowe,
 • zajęcia techniczne,
 • trening wyglądu zewnętrznego,
 • trening higieniczny,
 • psychoedukacja,
 • trening interpersonalny,
 • trening umiejętności praktycznych.
 
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Tytoniowa 12
16-300 Augustów
Kierownik: Małgorzata Cieślukowska
Tel. 87 643-49-48
E-mail: sdsmops@wp.pl