Jesteś tutaj

Oddanie nieruchomości gruntowej w dzierżawę na okres do 3 lat

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o oddanie nieruchomości gruntowej w dzierżawę na okres do 3 lat.
  2. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie. 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o oddanie nieruchomości gruntowej w dzierżawę na okres do 3 lat

Opłaty:

Brak

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejsce złożenia:
Biuro Obsługi Klienta
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
Parter
 
Miejsce odbioru:
Wydział Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 4
Urząd Miejski w Augustowie
 ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
Parter
lub za pośrednictwem poczty.

Termin odpowiedzi:

Nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o oddanie nieruchomości gruntowej w dzierżawę na okres do 3 lat

Sprawę prowadzi: 

Wydział Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 4
tel. 87 643 42 23