Jesteś tutaj

Opłata za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania

Od dn. 30 września 2017 roku na terenie Miasta Augustowa nie pobiera się opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXIX/373/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/206/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 3598).