Start Informacje Urzędu Ogłoszenia i komunikaty Wzory umów do projektu na kolektory słoneczne.
Wzory umów do projektu na kolektory słoneczne. PDF Drukuj
piątek, 05 października 2012 15:03

Osoby, które złożyły deklarację dotyczącą udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych proszone są o wypełnienie, podpisanie oraz dostarczenie w dwóch egzemplarzach, do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Augustowie w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2012 r. umowy użyczenia nieruchomości oraz umowy dotyczącej spraw organizacyjnych i finansowych wraz z załącznikiem nr 1 – ankietą. Wzór umów dostępny jest na stronie internetowej www.urzad.augustow.pl pod adresami:


oraz w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul 3 Maja 60 lub pokoju 202 przy ulicy Brzostowskiego 2.


Umowy niewypełnione i niepodpisane nie będą brane pod uwagę przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu.

UWAGA
W ramach projektu wsparciem nie mogą zostać objęte budynki, w których prowadzona jest działalność komercyjna oraz budynki, które nie uzyskały pozwolenia na użytkowanie.

Do projektu nie zostaną zakwalifikowane budynki mieszkalne, w których ciepło do podgrzania wody użytkowej uzyskuje się wyłącznie poprzez:

 

  • energię elektryczną,
  • miejską sieć ciepłowniczą,
  • sieć gazową.


Dodatkowych informacji udzielają:
Pani Agnieszka Litwiejko – tel. 87 643 12 39
Pani Małgorzata Lipińska – tel. 87 643 42 20