Jesteś tutaj

Rządowy program "Aktywna tablica"

Dwie szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Augustów zakwalifikowały się do wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i co najmniej 20% wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.

Po 14 000 zł dotacji celowej z budżetu państwa otrzymały Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie oraz Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie, co daje w sumie 28 000 zł.

Dodatkowo Miasto Augustów przekazało na realizację zadania wkład własny w kwocie 7 000 zł.

Z powyższych środków zostały zakupione 4 tablice interaktywne i 2 zestawy głośników.

Założeniem programu jest przesłanie, iż jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.