Jesteś tutaj

Publiczne przedszkola zapraszają dzieci i rodziców

Rekrutacja do przedszkoli w Augustowie na rok szkolny 2018/2019 rozpoczęła się w czwartek, 1 marca i potrwa do 30 marca. Pełen harmonogram rekrutacji do augustowskich przedszkoli wygląda następująco:

 • weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkoli do 6 kwietnia 2018 r
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 9 kwietnia 2018 r.
 • termin w postępowaniu uzupełniającym
 • potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 17 kwietnia 2018 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 20 kwietnia 2018 r.
 • postępowanie uzupełniające od 23 kwietnia do 15 maja 2018 r.
 • do 22 maja weryfikacja wniosków
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 23 maja 2018 r.
 • potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 30 maja 2018 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 5 czerwca 2018 r.

W Augustowie działa pięć przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów: Przedszkole nr 1 Akademia Bystrzaka przy ul. Waryńskiego 57, Przedszkole nr 2 przy ul. Kopernika 24, Przedszkole nr 3 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Tytoniowej 12, Przedszkole nr 4 przy ul. Kilińskiego 10A, Przedszkole nr 6 im. Słoneczna Szósteczka przy ul. Śródmieście 29 (jesienią 2018 r. zamierzamy przenieść przedszkole do nowo wyremontowanego budynku przy ul. Mickiewicza 2b). Są to przedszkola z tradycjami, które od wielu lat wpisują się w historię naszego miasta. Przedszkola są dogodnie zlokalizowane dla mieszkańców Augustowa, z dala od ulicznego ruchu i miejskiego zgiełku.

Przedszkola publiczne oferują wysoki poziom kształcenia, wychowania i opieki dzieciom od 3. roku życia. Atutem publicznych przedszkoli jest wykwalifikowana kadra z doświadczeniem pedagogicznym oraz bogata baza lokalowa i dydaktyczna.

Nauczycielki w przedszkolach publicznych traktują każde dziecko indywidualnie. Wychowankom umożliwiają samorealizację, kształcenie właściwych postaw wobec rówieśników i dorosłych oraz rozwijanie kreatywnego myślenia i działania. W przedszkolach publicznych szczególną troską objęte są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z problemami zdrowotnymi. Organizowana jest też na wysokim poziomie praca z dziećmi zdolnymi.

Przedszkola publiczne oferują także naukę języka angielskiego oraz rytmikę we wszystkich grupach wiekowych, zajęcia religii w grupach starszych (nieobowiązkowo), zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone przez specjalistów, zajęcia wyrównawcze czy logopedyczne prowadzone indywidualnie. W przedszkolach działają koła zainteresowań: plastyczne, taneczne, instrumentalne, teatralne, sportowe. Wszystkie zajęcia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów są nieodpłatne.

Przedszkola publiczne w Augustowie organizują różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne, festyny i pikniki rodzinne, atrakcyjne wycieczki, zajęcia otwarte dla rodziców. Dzieci wychowują się i uczą w warunkach umożliwiających im wszechstronny rozwój i zapewniających doskonały start na kolejnym szczeblu edukacji. Publiczne przedszkola rozwijają współpracę ze środowiskiem lokalnym, zapraszając na zajęcia z dziećmi przedstawicieli policji, straży pożarnej, bibliotekarzy, leśników, lokalnych przedsiębiorców.

Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Augustów otwarte są w godzinach od 6.00 do 17.00. W okresie wakacyjnym zapewniają dzieciom opiekę w wyznaczonych placówkach dyżurujących na terenie miasta. Publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Augustów realizują bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej codziennie od poniedziałku do piątku (należy przez to rozumieć bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie). Koszt godziny korzystania przez dziecko w wieku do lat 6 w placówce powyżej 5 godzin wynosi 1,00 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych - 0,50 zł.

Ponadto zwalnia się z opłaty dziecko rodziców/opiekunów prawnych:

 • posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,
 • którzy są mieszkańcami Miasta Augustów i odprowadzają podatek dochodowy na rzecz miasta Augustowa.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w każdym przedszkolu.

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do publicznych przedszkoli i do odwiedzania naszych placówek oraz stron internetowych: