Jesteś tutaj

DANE KONTAKTOWE

Wydział

 

Telefon

Faks

E-mail

Biuro Obsługi Klienta

 

87 643-42-10

87 643-42-11

Urzad.Miejski@urzad.augustow.pl

Burmistrz Miasta

Sekretariat

87 643-80-53

Miroslaw.Karolczuk@urzad.augustow.pl

Zastępca Burmistrza

Filip.Chodkiewicz@urzad.augustow.pl

Skarbnik

 

87 643-42-26

Slawomir.Sieczkowski@urzad.augustow.pl

Sekretarz

 

87 643-42-14

Sylwia.Zajkowska@urzad.augustow.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej

Alicja Dobrowolska

87 643-42-15

Wydzial.Ogolny@urzad.augustow.pl

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Katarzyna Raczkowska

87 643-42-15

Wydzial.Ogolny@urzad.augustow.pl

Wydział Organizacyjno-Prawny

Sekretarz

87 643-42-14

Sylwia.Zajkowska@urzad.augustow.pl

Obsługa Rady Miejskiej, kadry

87 643-42-15

Wydzial.Ogolny@urzad.augustow.pl

Informatyk

87 643-65-88
87 643-80-68

Daniel.Wojewnik@urzad.augustow.pl

Andrzej.Jefimow@urzad.augustow.pl

Radcy Prawni

Radca prawny

Beata Kornelius

87 643-42-24

Wydzial.Ogolny@urzad.augustow.pl

Referat Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik

87 643-42-19

Andrzej.Chmielewski@urzad.augustow.pl

Referat Zamówień Publicznych

 

87 643-80-66

ZP@urzad.augustow.pl

Wydział Finansowy

Kierownik

87 643-80-54

Wydzial.Finansowy@urzad.augustow.pl

Księgowość

87 643-42-27
87 643-42-28

Kasa

87 643-42-29

Z-ca kierownika

87 643-80-54

Podatki.Oplaty@urzad.augustow.pl

Środki transportowe

87 643-42-22

Podatek: rolny, leśny, od nieruchomości

87 643-42-25

Wydział Inwestycji

Kierownik

87 643-42-18

87 643-42-20

Wydzial.Inwestycji@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-42-20
87 643-42-21
87 643-42-22

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik

87 643-42-16

87 643-42-11

Wydzial.Architektury@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-42-17

Referat Funduszy Zewnętrznych

Kierownik

87 643-80-61

87 643-42-11

Fundusze.Zewnetrzne@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-80-61

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

ul. Brzostowskiego 2

Kierownik

87 643-80-52

87 643-80-57

Michal.Kotarski@urzad.augustow.pl

Mateusz.Krzywicki@urzad.augustow.pl

Katarzyna.Chmielewska@urzad.augustow.pl

Dorota.Dudzinska@urzad.augustow.pl

Ewidencja ludności,

sprawy wojskowe,

wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego,

zgromadzenia i imprezy masowe

87 643-80-51

 

532 467 883

Dowody osobiste

87 643-80-50

Obrona cywilna

87 643-80-55

Współpraca z organizacjami pozarządowymi,

budżet obywatelski

87 643-80-59

Michal.Kotarski@urzad.augustow.pl

Działalność gospodarcza,

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

87 643-80-57

Anna.Soltys@urzad.augustow.pl

Beata.Kapla@urzad.augustow.pl

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie

87 643-80-65

Magdalena.Zalewska@urzad.augustow.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik

87 643-42-23

87 643-42-11

Gospodarka.Nieruchomosciami@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-80-60

Wydział Edukacji i Sportu

ul. Mickiewicza 1

Kierownik

87 643-23-19

87 643-33-01

Wydzial.Edukacji@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-43-00

Urząd Stanu Cywilnego

ul. 3 Maja 49

Kierownik

87 643-42-39

87 643-42-38

USC@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-42-38

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ul. Nowomiejska 41

Kierownik

87 615-62-05

87 643-42-11

Gospodarka.Komunalna@urzad.augustow.pl

Odpady komunalne

87 615-62-01

Wycinka drzew/ ochrona zwierząt

87 615-62-03

Zieleń/ czystość

87 615-62-02

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

87 615-62-04

Wydział Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji

Kierownik

532 364 014

87 643-42-11

Bogdan.Dyjuk@urzad.augustow.pl

Pracownicy

532 364 014

Promocja@urzad.augustow.pl

 

Telefon interwencyjny: 511 180 094

Czynny: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 20.00, weekendy i  święta w godz. 10.00 - 14.00

Ważne informacje:

  • Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 14:00 – 16:00