Jesteś tutaj

Augustowski Budżet Obywatelski 2020

Harmonogram przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego w Mieście Augustów na 2020 rok

1) od 20.08.2019 do 02.09.2019
- akcja informacyjna konsultacji - kampania promocyjno-informacyjna i edukacyjna mająca na celu
przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań
do niego; przekazanie wiedzy na temat zasad korzystania z budżetu obywatelskiego i prawidłowego
zgłaszania zadań do niego,
2) od 03.09.2019 do 30.09.2019
- składanie przez mieszkańców Miasta Augustów formularzy zgłoszeniowych propozycji projektów do
budżetu obywatelskiego,
3) od 01.10.2019 do 29.10.2019
- proces analizy i weryfikacji złożonych projektów zadań przez Burmistrza Miasta Augustowa; ustalenie
listy zadań podlegających głosowaniu.
4) od 30.10.2019 do 14.11.2019
- kampania promocyjno-informacyjna mająca na celu przedstawienie projektów zgłoszonych przez
mieszkańców, zasad udziału w głosowaniu oraz zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału
w głosowaniu nad wyborem zadań,
5) od 15.11.2019 do 28.11.2019
- głosowanie mieszkańców Miasta Augustów w sprawie wyboru zadań do budżetu obywatelskiego,
6) do 10.12.2019
- ogłoszenie wyników konsultacji budżetu obywatelskiego.