Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

20/07/2018
W Augustowie ma powstać największa na świecie siedziba koncernu British American Tobacco. Zapowiedziano już pracę nad zmianami planów zagospodarowania terenów augustowskiej dzielnicy Lipowiec. BAT wkrótce powiększy teren swojej działalności o 4 hektary.
12/07/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.38.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym „Budowa chodników strona lewa, strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w Augustowie”.
09/07/2018
W poniedziałek, 9 lipca o godzinie 13, w budynku Urzędu Miejskiego miało miejsce oficjalne przekazanie pierwszego zezwolenia na prowadzenie działalnosci gospodarczej na terenie augustowskiej podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
03/07/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.34.2018 „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 22.181.194,00 złotych”
28/06/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.41.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie”
26/06/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.42.2018 „Przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej i Klubowej w Augustowie w ramach zadania pn.: „Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej”.