Jesteś tutaj

Informacja dla osób ubiegających się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Augustów

W czwartek, 26 sierpnia br. Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła odwołania od projektów list i sporządziła roczne listy osób uprawnionych do najmu lokalu na lata 2021/2022.

Listy dostępne są wnioskodawcom w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, pokój nr 302 (nr tel. 87 643-86-24).

 

                                                                                                                                                                  Burmistrz Miasta Augustowa