Jesteś tutaj

Mobilna Akademia NGO MANGO w Augustowie

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich zaprasza na dwa bezpłatne, jednodniowe, intensywne szkolenia dla organizacji pozarządowych. Zajęcia są organizowane we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku i Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Społecznej z Augustowa.

Pierwsze z dwóch zaplanowanych szkoleń odbędzie się już 22 października! Jego temat to: „Podstawy zarządzania projektami”. Prowadzić je będzie trenerka: Lidia Kuczmierowska. Główne zagadnienia:

 • Projekt a inne działania: co jest projektem, a co nim nie jest.

 • Elementy planu projektu – wersja minimum, wersja maksimum.

 • Co się dzieje  na etapie przygotowania projektu?

 • To nie takie proste, jak się wydaje, czyli jak zdefiniować dobre cele.

 • Od celów do struktury podziału pracy (WBS) – jak definiować i planować zadania w projekcie

 • Harmonogram i budżet – dwa elementy, które zawsze sprawiają problemy.

 • Co jeszcze warto sobie zaplanować, żeby ułatwić realizację projektu.

Drugie szkolenie odbędzie się 26 listopada 2021 r. Tematem listopadowych zajęć będą „Zagadnienia prawne w organizacjach”.  Szkolenie poprowadzi Grzegorz Wiaderek.  Główne zagadnienia:

 • Ryzyka prawne w działalności organizacji i sposoby ich minimalizowania. 

 • Najważniejsze dokumenty i umowy w organizacji, ich kluczowe elementy.

 • Prawne uwarunkowania działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej.

 • Przepisy dotyczące finansowania organizacji i wybranych metod pozyskiwania środków.

 • Kontrole w organizacjach pozarządowych.

 

Szczegółowy program oraz formularze zgłoszeniowe znajduje się poniżej.

Można zadeklarować swoje uczestnictwo w jednym lub dwóch warsztatach. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają ew. koszty dojazdu. Zajęcia są organizowane zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

Warsztaty odbywać się będą w godz. 9.00 – 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, przy ul. Młyńskiej 35.