Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 r.
13/01/2022
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 r.
12/01/2022
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 r. w zakresie: turystyki, krajoznawstwa i promocji oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
11/01/2022
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku informuje, iż od godz. 23:00 dnia 11.01.2022 do godz.
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
11/01/2022
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych.
11/01/2022
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych. Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygoto
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
11/01/2022
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania sz