Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im.króla Zygmunta Augusta w Augustowie,ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu partnerskiego pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań"
21/03/2022
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu partnerskiego pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
21/03/2022
Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu Czyste Powietrze. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie dnia 25 marca 2022 roku od godziny 10.00 w sali narad pok. 411.  
18/03/2022
Zaledwie kilka miesięcy temu oddano mieszkańcom do użytku nowe ulice na osiedlu Borki, a już przyszedł czas na konsultowanie nowej inwestycji w tym miejscu. Burmistrz spotkał się z mieszkańcami, aby omówić budowę i lokalizację nowego placu zabaw. Konsultacje cieszyły się sporym zainteresowaniem, a mieszkańcy z dużym z entuzjazmem przyjęli zaprezentowaną koncepcję zmian.
18/03/2022
W środę, 16 marca 2022 r., w Urzędzie Stanu Cywilnego w Augustowie odbyła się kolejna uroczystość uhonorowania mieszkańców naszego miasta, którzy przeżyli w związku małżeńskim 50 lat. Długoletnie pożycie małżeńskie świętowały 4 pary Jubilatów. W tym szczególnym dniu Jubilatom towarzyszyli ich najbliżsi. Medale w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.
Augustów od 3 tygodni niesie pomoc Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy. Jako pierwsze miasto w województwie uruchomiliśmy skoordynowaną akcję pomocową. Już drugiego dnia konfliktu w Urzędzie Miejskim powstało pomocowe centrum operacyjne. Dzisiaj w Ratuszu odbyła się konferencja prasowa, na której podsumowano pierwsze trzy tygodnie pomocy i przekazano apel do włodarzy sąsiednich miast.
17/03/2022
Augustów od 3 tygodni niesie pomoc Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy. Jako pierwsze miasto w województwie uruchomiliśmy skoordynowaną akcję pomocową. Już drugiego dnia konfliktu w Urzędzie Miejskim powstało pomocowe centrum operacyjne.
17/03/2022
Od dziś w Urzędzie Miejskim można zgłosić swoją kandydaturę do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Zainteresowanych namawialiśmy do udziału w tym przedsięwzięciu podczas spotkań w augustowskich szkołach. Swoją chęć do wystartowania w wyborach aktywna młodzież może zgłosić do poniedziałku (21 marca). Aby zgłoszenie było ważne musi znaleźć się pod nim 10 podpisów poparcia.