Jesteś tutaj

Augustowski Budżet Obywatelski 2022

Harmonogram przeprowadzania konsultacji budżetu obywatelskiego w Mieście Augustów
na 2022 rok.

1) od 31.05.2021 r. do 14.06.2021 r.

- akcja informacyjna konsultacji – kampania promocyjno-informacyjna i edukacyjna mająca na celu przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcanie
do składania propozycji zadań do niego,

2) od 15.06.2021 r. do 15.07.2021 r.

- składanie przez mieszkańców Miasta Augustów formularzy zgłoszeniowych propozycji projektów do budżetu obywatelskiego,

3) od 16.07.2021 r. do 16.09.2021 r.

- proces analizy i weryfikacji złożonych projektów zadań przez Burmistrza Miasta Augustowa; ustalenie listy zadań podlegających głosowaniu,

4) od 17.09.2021 r. do 03.10.2021 r.

- kampania promocyjno-informacyjna mająca na celu przedstawienie projektów zgłoszonych przez mieszkańców, zasad udziału w głosowaniu oraz zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań,

5) od 04.10.2021 r. do 18.10.2021 r.

- głosowanie mieszkańców Miasta Augustowa – konsultacje społeczne,

6) do 29.10.2021 r.

- ogłoszenie wyników konsultacji budżetu obywatelskiego.

PLIKI