Jesteś tutaj

DROGI GMINNE

Zadania zarządcy i zarządu dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych oraz dróg wewnętrznych wykonuje Wydział Inwestycji, w tym:
 • utrzymanie właściwego stanu nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • opracowywanie planów finansowania utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na:
  • zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót,
  • umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym,
  • lokalizację zjazdu indywidualnego, publicznego na drogę gminną,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych oraz przygotowywanie sprawozdań dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o drogach publicznych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • zimowe utrzymanie przejezdności dróg,
 • nadawanie, pozbawianie kategorii drogom gminnym oraz opiniowanie wniosków dotyczących zmiany kategorii dróg powiatowych,
 • konserwacja, wymiana, naprawa znaków z nazwami ulic,
 • współpraca z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie nabywania nieruchomości pod pasy drogowe,
 • współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie gminy w następujących zagadnieniach: utrzymanie stanu technicznego dróg publicznych i dróg wewnętrznych; oznakowanie i organizacja ruchu; utrzymanie porządku i czystości; współfinansowanie zadań realizowanych przy zaangażowaniu środków gminnych; zimowe utrzymanie przejezdności dróg.

Drogi na terenie miasta Augustowa posiadają kategorie: gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Burmistrz Miasta Augustowa odpowiada jedynie za drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych położonych na działkach będących własnościach Gminy Miasta Augustów.

Wykaz dróg gminnych w Augustowie

 1. Agrestowa,
 2. Arnikowa,
 3. Bluszczowa,
 4. Bobrowa,
 5. Bociania,
 6. Borki,
 7. Piotra Chwalczewskiego,
 8. Cicha,
 9. Cienista,
 10. Czereśniowa,
 11. Marii Dąbrowskiej,
 12. Filtrowa,
 13. Flisaków,
 14. Garncarska,
 15. Gęsia,
 16. Glinki,
 17. Goryczkowa,
 18. Grzybieniowa,
 19. I Pułku Ułanów Krechowieckich,
 20. Jagodowa,
 21. Jabłoniowa,
 22. Jarzębinowa,
 23. Jasna,
 24. Jeziorna,
 25. Kalinowa,
 26. Kilińskiego,
 27. Klubowa,
 28. Komunalna,
 29. Stanisława Konarskiego,
 30. Konwaliowa,
 31. Wojciecha Korczakowskiego,
 32. Krecia,
 33. Kręta,
 34. Krótka,
 35. Jana Lelewela,
 36. Leśna,
 37. Liliowa,
 38. Lipowa,
 39. Ludowa,
 40. Łabędzia,
 41. Łanowa,
 42. Łąkowa,
 43. Masztowa,
 44. Mickiewicza,
 45. Miłkowa,
 46. Norwida,
 47. Elizy Orzeszkowej,
 48. Osiedle Polanica,
 49. Osiedlowa,
 50. Pamięci Narodowej,
 51. Pełnikowa,
 52. Pensjonatowa,
 53. Perstuńska,
 54. Piwna,
 55. Porzeczkowa,
 56. Prądzyńskiego,
 57. Władysława Raginisa,
 58. Retmańska,
 59. Robotnicza,
 60. Rosiczkowa,
 61. Rynek Zygmunta Augusta,
 62. Rysia,
 63. Sadowa,
 64. Sarnia,
 65. Sasankowa,
 66. Skrajna,
 67. Słodowa,
 68. Słoneczna,
 69. Spacerowa,
 70. Sportowa,
 71. Stawy,
 72. Storczykowa,
 73. Straży Leśnej,
 74. Studzieniczna,
 75. majora Henryka Sucharskiego,
 76. Ślepsk,
 77. Śliwkowa,
 78. Ukośna,
 79. Widłakowa
 80. Wilcza,
 81. Wioślarska,
 82. Wiśniowa,
 83. Wrzosowa,
 84. Wspólna,
 85. Zacisze,
 86. Zakątek,
 87. Zawilcowa,
 88. Zdrojowa,
 89. Zielona,
 90. Żabia,
 91. Żeglarska,
 92. Żytnia,
 93. Żywiczna,
 94. droga łącząca drogę krajową nr 16 (Augustów-Sejny) z drogą wojewódzką nr 664 (Augustów-Lipsk)

Wykaz dróg wewnętrznych położonych w obszarze administracyjnym miasta i zarządzanych przez Burmistrza Miasta Augustowa:

CENTRUM

 1. Legionów,
 2. droga dojazdowa (od ulicy majora Henryka Sucharskiego) do bloków nr 3, 5, 11 i 13 na Oś. Południe,
 3. droga wewnętrzna na Targowisku na odcinku od ulicy Młyńskiej do ulicy Nowomiejskiej,
 4. drogi dojazdowe do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru,
 5. bulwary (ciągi pieszo-jezdne) w ciągu rzeki Netty i jeziora Necko.

BORKI

 1. Derak,
 2. Łazienna na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Malinowej.

GLINKI

 1. Zakole,
 2. Kwarcowa,
 3. Orla,
 4. Weterynaryjna od ulicy Żurawiej (położona równolegle do drogi krajowej nr 16 – ulica Mazurska),
 5. Piaskowa,
 6. Prosta,
 7. Lisia.

 ŚLEPSK

 1. Plażowa,
 2. Lasanek,
 3. Tatarakowa,
 4. Kalmusowa,
 5. Sitowia.

WYPUSTY

 • droga wewnętrzna dojazdowa do MPEC GIGA sp. z o.o. (od strony ulicy Wypusty i ulicy Obrońców Westerplatte).

LIPOWIEC

 1. Grabowa,
 2. Jesionowa,
 3. Świerkowa,
 4. Klonowa,
 5. Dębowa.

BARAKI

 1. Ustronie,
 2. Kanałowa.

WOJCIECH

 • układ istniejących dróg wewnętrznych.

SAJENEK

 • układ istniejących dróg wewnętrznych.

ARTYKUŁY POWIĄZANE