Jesteś tutaj

Kontakt

Zgłoś problem:

poprzez strone http://maugustow.e-mapa.net/  klikając przycisk "Zgłoś problem"

 

Dane kontaktowe do odpowiednich komórek Urzędu Miejskiego w Augustowie:

Wydział

 

Telefon

Faks

E-mil

Biuro Obsługi Klienta

 

87 643-42-10

87 643-42-11

Urzad.Miejski@urzad.augustow.pl

Burmistrz Miasta

Sekretariat

87 643-80-53

511 180 560

Miroslaw.Karolczuk@urzad.augustow.pl

I Zastępca Burmistrza

Filip.Chodkiewicz@urzad.augustow.pl

II Zastępca Burmistrza

Slawomir.Sieczkowski@urzad.augustow.pl

Skarbnik

 

87 643-42-26

Radoslaw.Czerwinski@urzad.augustow.pl

Sekretarz

 

87 643-42-14

Sylwia.Zajkowska@urzad.augustow.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

87 643-42-15

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

 

87 643-42-15

 

Wydział Organizacyjno – Prawny

Sekretarz

87 643-42-14

Sylwia.Zajkowska@urzad.augustow.pl

Obsługa Rady Miejskiej, kadry

87 643-42-15

 

Referat Prawny

Radca prawny

87 643-42-12

 

Referat Administracyjno - Gospodarczy

Kierownik

87 643-42-19

Andrzej.Chmielewski@urzad.augustow.pl

Referat Informatyki

Informatycy

87 643-80-68

87 643-65-88

Zenon.Rytwinski@urzad.augustow.pl

Daniel.Wojewnik@urzad.augustow.pl

Andrzej.Jefimow@urzad.augustow.pl

Wydział Finansowy

Kierownik

87 643-80-54

Wydzial.Finansowy@urzad.augustow.pl

Księgowość

87 643-42-27

87 643-42-28

Kasa

87 643-42-29

Z-ca kierownika

87 643-80-54

Podatki.Oplaty@urzad.augustow.pl

Środki transportowe

87 643-86-21

Podatek: rolny, leśny, od nieruchomości

87 643-42-25

Księgowość podatkowa

87 643-80-58

Opłata parkingowa

87 643-42-28

Wydział Inwestycji

Z-ca kierownika

87 643-42-18

87 643-42-11

Wydzial.Inwestycji@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-42-20

87 643-42-21

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik

87 643-42-17

87 643-42-11

Wydzial.Architektury@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-42-16

Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych

 Pracownicy

87 643-80-61

532 364 013

87 643-42-11

Fundusze.Zewnetrzne@urzad.augustow.pl

Emilia.Slucka@urzad.augustow.pl

Renata.Zakrzewska@urzad.augustow.pl

Wydział Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji

Pracownicy

87 643-86-29

532 364 014

87 643-42-11

promocja@urzad.augustow.pl

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Kierownik

87 643-80-52

87 643-42-11

Michal.Kotarski@urzad.augustow.pl

Malgorzata.Maciag@urzad.augustow.pl

Katarzyna.Chmielewska@urzad.augustow.pl

Dorota.Dudzinska@urzad.augustow.pl

Ewidencja ludności,

sprawy wojskowe,

wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego,

zgromadzenia i imprezy masowe

87 643-80-51

Dowody osobiste

87 643-80-50

Obrona cywilna

87 643-80-55

Współpraca z organizacjami pozarządowymi,

budżet obywatelski

87 643-80-52

Michal.Kotarski@urzad.augustow.pl

Działalność gospodarcza,

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

87 643-80-57

Anna.Soltys@urzad.augustow.pl

Beata.Kapla@urzad.augustow.pl

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie

87 643-80-65

Magdalena.Zalewska@urzad.augustow.pl

Anna.Krynska@urzad.augustow.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik

87 643-80-60

87 643-42-11

gospodarka.nieruchomosci@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-42-23

Wydział Edukacji i Sportu

Kierownik

87 643-33-01

87 643-42-11

Wydzial.Edukacji@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-23-19

87 643-43-00

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik

87 643-28-83

 

USC@urzad.augustow.pl

Pracownicy

87 643-42-38

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik

87 643-86-22

87 643-42-11

Gospodarka.Komunalna@urzad.augustow.pl

Odpady komunalne

87 643-86-23

Ochrona Środowisko

87 643-86-25

Wycinka drzew/ ochrona zwierząt

87 643-86-24

Zieleń/ czystość

87 643-86-24

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

87 643-86-24

Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste Powietrze"

 

87 643-86-26

511-181-889

87 643-42-11

Anna.Kielich@urzad.augustow.pl

Referat Zamówień Publicznych

 

87 643-80-66

87 643-42-11

ZP@urzad.augustow.pl

Ważne informacje:

Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 14:00 – 16:00

 

  • Kontakty dla organizacji pozarządowych składających wnioski o dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa: Michał Kotarski, tel. 87 643 80 52,

e-mail: michal.kotarski@urzad.augustow.pl, pracuje pon. – pt. w godz. 7.30 –15.30