Jesteś tutaj

Komitet Rewitalizacji

W piątek, 13 kwietnia Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik powołał Komitet Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Augustowa.

W skład Komitetu weszli:

 1. Ewa Bielecka- przedstawiciel Burmistrza Augustowa,
 2. Emilia Słucka- przedstawiciel Burmistrza Augustowa,
 3. Izabela Piasecka- przedstawiciel mieszkańców z obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Augustów
 4. Adam Dzietczyk- przedstawiciel mieszkańców z obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Augustów
 5. Tadeusz Jaworski- przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą,
 6. Marian Dyczewski- przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
 7. Czesław Iwaszko- przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
 8. Barbara Cituk-  przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 9. Andrzej Romańczuk- przedstawiciel ATBS KODREM Sp. z o.o.,
 10. Beata Żukowska- przedstawiciel Augustowskich Placówek Kultury,
 11. Elżbieta Kamińska- przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,
 12. Dariusz Ostapowicz- przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych
 13. Anna Stankiewicz- przedstawiciel innych mieszkańców gminy niż mieszkańcy obszarów rewitalizacji,
 14. Maciej Huculak- - przedstawiciel innych mieszkańców gminy niż mieszkańcy obszarów rewitalizacji,
 15. Mirosław Karolczuk- przedstawiciel wskazany przez Radę Miejską.

W trakcie kadencji Komitetu jego skład może być uzupełniany w grupach, w których są wolne miejsca. Zapraszamy mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą do zgłoszenia swojej kandydatury i zaangażowanie się w prace Komitetu.

19 kwietnia 2018 r. Burmistrz Augustowa Zarządzeniem nr 1037/18 powołał do Komitetu przedstawiciela podmiotu realizujacego na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa Pana Wojciecha Szostaka- Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów. 

ARTYKUŁY POWIĄZANE