Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

07/01/2020
Protokoły z posiedzeń komisji opiniujących oferty na realizację zadań publicznych z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.  
07/01/2020
W ramach drugich urodzin Teatru Pneumatycznego, połączonych z Tygodniem Teatru w Augustowie odbywa się maraton wydarzeń wokółteatralnych, który potrwa do 11 stycznia 2020 roku.
03/01/2020
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2020 r.
02/01/2020
W terminie do 31 stycznia 2020 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium i nagród Burmistrza Miasta Augustowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury w roku 2019.
Zaproszenie do składania deklaracji  do projektu pn. „Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa”
02/01/2020
Samorząd Augustowa planuje złożyć wniosek o dofinansowanie, w ramach którego pozyskiwane będą dotacje do zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w zakresie projektu ,,Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa”.
02/01/2020
W pierwszy dzień Nowego Roku odbył się koncert rodziny Pospieszalskich w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie. W noworocznym koncercie uczestniczył burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.