Jesteś tutaj

Powstanie boisko na Lipowcu

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie została ujęta na liście podstawowej do dofinansowania w ramach „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”. Dotacja w wysokości 420 000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowi około 30% planowanych kosztów inwestycji.
 
W ramach inwestycji zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego, na którym znajdować się będą pola do gier w tenisa, a także w piłkę ręczną, koszykową i siatkową. Ponadto planowane jest utworzenie siłowni zewnętrznej, a także bieżni czterotorowej i skoczni w dal. Oprócz wymienionych powyżej obiektów wykonane zostanie też ogrodzenie, odwodnienie, oświetlenie zewnętrzne, monitoring zewnętrzny oraz ciągi komunikacji wewnętrznej.
 
Boisko wielofunkcyjne, które powstanie przy Szkole Podstawowej nr 6 będzie jedynym obiektem sportowym na Lipowcu. Mieszkańcy tej dzielnicy wielokrotnie zgłaszali braki w infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej w najbliższym otoczeniu – w odpowiedzi na te potrzeby poszukiwano środków zewnętrznych do realizacji inwestycji. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, budowa boiska na Lipowcu będzie możliwa jeszcze w tym roku.