Jesteś tutaj

Zalecenia Ministra Zdrowia

„Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych”, dostępne na stronie:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-pacjenta-z-dodatnim-wynikie...
oraz
„ Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2”, pod adresem:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/tymczasowe-zalecenia-dla-pracodawcow-w-zw...