Jesteś tutaj

APK

Augustowskie Placówki Kultury (APK) zostały powołane 19 marca 1991 r. jako samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Miasto Augustów i w skład której wchodzą:
  • Miejski Dom Kultury
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Muzeum Ziemi Augustowskiej
 
Miejska Biblioteka Publiczna mieści się w budynku położonym przy ul. Hożej 7 oraz w 2 filiach (przy ul. Nowomiejskiej 100a i Tartacznej nr 19).
 
Muzeum Ziemi Augustowskiej prowadzi działalność w budynku przy ul. Hożej nr 7, gdzie znajduje się siedziba Muzeum Etnograficznego oraz w budynku przy ul. 29 Listopada nr 5A, gdzie wystawia się ekspozycję poświęconą historii Kanału Augustowskiego
 
APK zajmują się działalnością w zakresie upowszechniania oraz ochrony kultury, a w szczególności:
  • edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztukę,
  • gromadzeniem, dokumentowaniem, tworzeniem, ochroną i udostępnianiem dóbr kultury,
  • tworzeniem warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
  • tworzeniem warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
  • rozpoznawaniem, rozbudzaniem, zaspokajaniem potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
 
Augustowskie Placówki Kultury
Rynek Zygmunta Augusta 9
16-300 Augustów
tel. 87 643 36 59
e-mail: apk@home.pl
 
Dyrektor APK:
Anna Bożena Jastrzębska
tel. 87 643-12-33