Jesteś tutaj

Augustowski Budżet Obywatelski 2023

Harmonogram

 • od 22.08.2022 r. do 04.09.2022 r.

  akcja informacyjna konsultacji - kampania promocyjno-informacyjna i edukacyjna mająca na celu przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań do niego;
 •  
 • od 05.09.2022 r. do 02.10.2022 r.

  składanie przez mieszkańców Miasta Augustów formularzy zgłoszeniowych propozycji projektów do budżetu obywatelskiego,
 •  
 • od 03.10.2022 r. do 27.10.2022 r.

  proces analizy i weryfikacji złożonych projektów zadań przez Burmistrza Miasta Augustowa; ustalenie listy zadań podlegających głosowaniu.
 •  
 • od 28.10.2022 r. do 14.11.2022 r.

  kampania promocyjno-informacyjna mająca na celu przedstawienie projektów zgłoszonych przez mieszkańców, zasad udziału w głosowaniu oraz zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań,
 •  
 • od 15.11.2022 r. do 28.11.2022 r.

  głosowanie mieszkańców Miasta Augustowa – konsultacje społeczne,
 •  
 • do 09.12.2022 r.

  ogłoszenie wyników konsultacji budżetu obywatelskiego.