Jesteś tutaj

CSIR

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie (CSiR) jest jednostką organizacyjną miasta Augustowa i realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie kultury fizycznej mające na celu zapewnienie rozwoju psychofizycznego, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a także zachowanie i przywracanie jego zdrowia.
 
Do podstawowych zadań CSiR należy bieżące zaspakajanie potrzeb w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług dla ludności w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej oraz odnowy biologicznej, a w szczególności:
  • organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowo – rekreacyjnych,
  • prowadzenie sportu wyczynowego (sekcji sportowych) oraz rekreacji dla szkół, zakładów pracy i rodzin,
  • prowadzenie zajęć profilaktycznych w zakresie odnowy biologicznej, rehabilitacji dzieci i dorosłych,
  • prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i organizacji szkoleń,
  • współpraca z organizacjami kultury fizycznej, klubami i sekcjami sportowymi, szkołami, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w sferze kultury fizycznej.
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
ul. mjr. Sucharskiego 15
16-300 Augustów
tel. 87 643 67 58 
 
Dyrektor CSiR:
Andrzej Zarzecki
tel. 87 643-67-58