Jesteś tutaj

ODPADY KOMUNALNE

Prowadzeniem spraw związanych z gospodarowanie odpadami komunalnymi zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w tym w szczególności:
  • prowadzeniem rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
  • nadzorem nad podmiotami odbierającymi odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe,
  • przeprowadzaniem kontroli w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
  • przyjmowanie deklaracji składanych w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie przypisu (wymiaru) należności z tego tytułu, 
  • prowadzeniem postepowań i wydawaniem decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Augustowa:

Rok
Sektor/miejsce odbioru Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
2013
I sektor, II sektor, odbiór z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

1. Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o., ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Czyścioch Sp. z o.o., ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok 
3. MPO sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok 
4. KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak, ul. Sikorskiego 19 C, 19-300 Ełk/ KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak 
5. Firma Transportowo-Usługowa EKO s.c. Zuzanna Andruczyk, Marek Andruczyk 
6. Firma Handlowa „TESSO” sp. j., ul. Spokojna 20A, 81-549 Gdynia

Odbiór leków z aptek F.H.U. „NATURA” Marek Michałowski, ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz
2014
I sektor, II sektor, odbiór z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 1. Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o., ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów 
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Czyścioch Sp. z o.o., ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok 
3. MPO sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok 
4. KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak, ul. Sikorskiego 19 C, 19-300 Ełk 
5. P.P.U. STAL-MET, ul. Konarskiego 24, 16-300 Augustów
Odbiór leków z aptek F.H.U. „NATURA” Marek Michałowski, ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz
2015
I sektor Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o., ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów
II sektor MPO sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok
Odbiór leków z aptek F.H.U. „NATURA” Marek Michałowski, ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Augustów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Rok Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane zmieszane odpady komunalne
2013 1. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce, Koszarówka 65, 19-200 Grajewo, zarządzany przez BIOM sp. z o.o., Dolistowo Stare I, 144, 19-124 Jaświły 
2. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, ul. Buczka 150, 16-400 Suwałki 
3. Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami CIGO w Studziankach, ul. Spółdzielcza 36, 16-010 Wasilków
2014 Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce, Koszarówka 65, 19-200 Grajewo, zarządzany przez BIOM sp. z o.o., Dolistowo Stare I, 144, 19-124 Jaświły
2015 Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce, Koszarówka 65, 19-200 Grajewo, zarządzany przez BIOM sp. z o.o., Dolistowo Stare I, 144, 19-124 Jaświły

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Rodzaj poziomu
ZA ROK Osiągnięty poziom
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (Tr za 2014 < 50% to dobrze)
2013 24,41 %
2014 19,75 %
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy (Ppmts za 2014 < 14% to źle)
2013 24,36 %
2014 31,12 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych
2013 100,00%
2014 100,00%

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

Rok Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Augustów, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów
2013 Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o., ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów godz. przyjmowania: od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do godz. 18.00, w soboty od 10.00 do 14.00
2014 Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o., ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów godz. przyjmowania: od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do godz. 18.00, w soboty od 10.00 do 14.00
2015 Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o., ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów godz. przyjmowania: od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do godz. 18.00, w soboty od 10.00 do 14.00

Punkty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 1155)

Rok Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Miasta Augustów
2013 - 2014 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 26-368 Kielce 1. Zieleniec przy ulicy Mickiewicza – działka nr 3530 
2. Zieleniec przy ulicy Leśnej – działka nr 921/2 
3. Zieleniec przy bibliotece przy ulicy Hożej – działka nr 3571/8 
4. Zieleniec przy ulicy Myśliwskiej- działka nr 755/1 
5. Parking przy ulica Jana Pawła II – działka nr 5276/15

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można samodzielnie dostarczyć do PSZOK lub podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym sprzedawcom tego sprzętu.