NAJBARDZIEJ PRZYDATNE

AKTUALNOŚCI

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Giga” Sp. z o. o. w Augustowie
22/02/2019
Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Giga” Sp. z o. o. w Augustowie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu  Spółki.
Nagrody i stypendia dla wybitnie utalentowanych artystycznie mieszkańców Augustowa
22/02/2019
W czwartek, 21 lutego w Miejskim Domu Kultury w Augustowie odbyła się uroczystość rozdania nagród i stypendiów Burmistrza Miasta Augustowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.
21/02/2019
Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zwraca się do mieszkańców Augustowa z prośbą o wyrażenie opinii na temat utworzenia w mieście strefy płatnego parkowania. Zdecydujmy razem o naszej wspólnej przestrzeni.
Otwarty konkurs ofert- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek letni
21/02/2019
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2019 r. w zakresie organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek letni.Termin składania ofert upływa 14.03.2019 r. do godz. 15.30.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób starszych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
21/02/2019
Burmistrza Miasta Augustowa Zarządzeniem nr 68/19  z dnia 21 lutego 2019 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2019 roku z zakresu: działalności na rzecz osób starszych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty z dnia 20 lutego 2019 roku
21/02/2019
Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób starszych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

PRZYDATNE LINKI

Cyfrowy Urząd
Wniosek o wydanie dowodu osobistego przez cyfrowy urząd
Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet!
Dzielnicowi
Logo Rady Działalności Pożytku Publicznego
CEIDG