Jesteś tutaj

Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie


Od roku szkolnego 2017/2018 Gimnazjum Nr 2 zostało włączone do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie.

 

W roku szkolnym 2016/17 zapisano w 11 oddziałach 270 uczniów. Wśród 11 oddziałów,  trzy z nich to klasy integracyjne. Pracuje 33 nauczycieli oraz 5 pracowników obsługi. Szkoła realizuje liczne projekty międzyprzedmiotowe, uczestniczy w wielu konkursach wiedzowych i  artystycznych, m.in. bierze udział w Międzynarodowym programie kreatywności „Odyseja Umysłu”.  Odnosi także sukcesy sportowe. Buduje poczucie tożsamości poprzez pracę z patronem – Sybirakami. Motto przewodnie szkoły „Umieć żyć z innymi i dla innych”. Na bazie postaw moralnych,  szkoła przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie, wykorzystując w procesie nauczania nowoczesne technologie i techniki uczenia się.  „Bez korzeni nie ma skrzydeł” – tak została zatytułowana Strategia na lata 2016 – 2020.
Szkoła w ostatnim czasie została wyposażona w nowoczesną bazę sportową typu boisko do piłki siatkowej i koszykowej, boisko do piłki nożnej, bieżnię, skocznię w dal.  Na nowo zostało wykonane ogrodzenie oraz przebudowany tzw. „ plac apelowy”.  Inwestycję prowadzili:  Burmistrzowie  Miasta w latach 2014  i 2015.  Zaplecze sportowe zyskało estetyczny, nowoczesny wygląd.

WIZJA Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków                  

Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków jest szkołą z tradycjami, uczącą się, otwartą na współpracę i zapewniającą wysoki poziom kształcenia oraz rozwój każdego ucznia wspieranego przez kompetentną i doskonalącą się kadrę.
 

MISJA
Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia. Dobrze przygotowuje do życia w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Wprowadza innowacje i uczy wykorzystywania nowoczesnych technologii. Promuje zdrowy styl życia. Uczy poszanowania tradycji i wartości ogólnoludzkich. Kształtuje postawę bycia z innymi i dla innych.

CEL GŁÓWNY:

 Dobra, ucząca się szkoła. Przyjazna, ale  wymagająca.
- fragment Strategii Rozwoju Gimnazjum na lata 2016-2020, cały dokument dostępny na stronie internetowej   www.gim2.vdl.pl

LINKI