Jesteś tutaj

Odwołanie przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod sprzedaż pamiątek.

Informacja

Burmistrza Miasta Augustowa

o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego  na dzierżawę nieruchomości.

Burmistrz Miasta Augustowa na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony, ogłoszony na dzień 23 kwietnia 2020 r. , na dzierżawę nieruchomości na okres od 15.05.2020 r. do 15.09.2020 r. tj. :

1) Stanowisko Nr 1 o pow.  10, 00  m kw stanowiące  część działki Nr 3196/3 położonej
w Augustowie przy  Rynku Zygmunta Augusta, z przeznaczeniem pod sprzedaż pamiątek, wyrobów artystycznych, biżuterii, rękodzieła związanego z regionem augustowskim (bez możliwości sprzedaży okularów), Kw  Nr SU1A/00022462/2.

2) Stanowisko Nr 2  o pow. 10, 00  m kw stanowiące część działki Nr 3196/3 położonej
w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta, z przeznaczeniem pod sprzedaż pamiątek, wyrobów artystycznych, biżuterii, rękodzieła związanego z regionem augustowskim (bez możliwości sprzedaży okularów), Kw  Nr SU1A/00022462/2.

3) Stanowisko Nr 3  o pow. 10, 00  m kw stanowiące część działki Nr 3196/3 położonej
w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta , z przeznaczeniem pod sprzedaż pamiątek, wyrobów artystycznych, biżuterii, rękodzieła związanego z regionem augustowskim (bez możliwości sprzedaży okularów), Kw  Nr SU1A/00022462/2.

4) Stanowisko Nr 4  o pow. 6, 00  m kw stanowiące część działki Nr 3256  położonej
w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta, z przeznaczeniem pod sprzedaż pamiątek, wyrobów artystycznych, biżuterii, rękodzieła związanego z regionem augustowskim (bez możliwości sprzedaży okularów), Kw  Nr SU1A/00013776/0.

5) Stanowisko Nr 5 o pow. 10, 00  m kw stanowiące część działki Nr 3256  położonej
w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta, z przeznaczeniem pod sprzedaż  pamiątek, wyrobów artystycznych,  biżuterii, rękodzieła związanego z regionem augustowskim (bez możliwości sprzedaży okularów), Kw  Nr SU1A/00013776/0.

6) Stanowisko Nr 6  o pow. 8, 00  m kw stanowiące część działki Nr 3256  położonej
w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta, z przeznaczeniem pod sprzedaż obrazów,  pamiątek, wyrobów artystycznych,  biżuterii, rękodzieła związanego z regionem augustowskim (bez możliwości sprzedaży okularów), Kw  Nr SU1A/00013776/0.

Powodem odwołania przetargu jest ogłoszenie stanu epidemii.

Informacja o odwołaniu przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60 oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej:   bip.um.augustow.pl.

 

Augustów, 10   kwietnia   2020 r.                                        Burmistrz Miasta Augustowa