Jesteś tutaj

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku od obwodnicy Sztabina do obwodnicy Augustowa

Wójt Gminy Augustów informuje o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku od obwodnicy Sztabina do obwodnicy Augustowa. Istnieje możliwość zapoznania się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, pokój nr 11 w godz. 7.00-15.00.

LINKI