Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

10/01/2017
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2017 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych - odbędzie się w czwartek, 12 stycznia 2017 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.  
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
05/01/2017
Burmistrza Miasta Augustowa Zarządzeniem Nr 574/17  z dnia 4 stycznia 2017 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2017 roku z zakresu: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
04/01/2017
Związek Banków Polskich przesyła pismo dot.  Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE  
Posiedzenie komisji konkursowej
02/01/2017
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2017 r. w zakresie: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - odbędzie się w środę, 4 stycznia 2017 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Kartka świąteczna
23/12/2016
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik składa wszystkim mieszkańcom i gościom odwiedzającym Augustów najlepsze życzenia spokojnych, pogodnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt oraz samych sukcesów w nadchodzącym 2017 roku.
Baner wyniki ABO 2017
22/12/2016
W czwartek, 22 grudnia podczas obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Augustowie zostały ogłoszone wyniki Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Mieszkańcy zadecydowali, że pieniądze z ich podatków przeznaczone zostaną na stworzenie w Augustowie sztucznego lodowiska.