Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 08.02.2018 r. do 01.03.2018 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonej w Augustowie, obręb 5, przeznaczonej do zamiany:

- nieruchomość oznaczona Nr geodez. 5021/3 o pow. 1, 3000 ha

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

LINKI

PLIKI

ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon w_y_k_a_z.doc31 KB