Jesteś tutaj

DORECZENIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Augustowie

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 180), Urząd Miejski w Augustowie informuje, że uruchomione są:

Adres skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego w Augustowie:

  • /UMAug/SkrytkaESP

Wykaz spraw możliwych do załatwienia w formie elektronicznej

Akceptowane struktury dokumentów elektronicznych:

Akceptowane dokumenty dostarczone elektronicznie - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (poz. 1216) - "Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism", to pliki w formacie: doc, docx, gif, jpg, jpeg, ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif, tiff, txt, xls, xlsx, xml.

Inne wymagania

Dokumenty elektroniczne, muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym, w innym wypadku petent zostanie poproszony o uzupełnienie swojego dokumentu o taki podpis.