Jesteś tutaj

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

We wtorek, 22 maja odbyło się w Urzędzie Miejskim pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów. Spotkanie zainaugurował burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. W trakcie obrad wyłoniono prezydium Komitetu oraz ustalono wstępny harmonogram prac na rok 2018. Poruszono również kwestie dotyczące stanu realizacji przedsięwzięć ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

-Dziękuję Państwu za wyrażenie chęci udziału w pracach Komitetu. Niezmiernie miło mi, że w tak szanownym gronie będziemy mogli wspólnie pochylać się i dyskutować nad propozycjami komplesowych działań na rzecz lokalnej społeczności zamieszkującej obszary zdegradowane- powiedział burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo- doradczą Burmistrza Augustowa. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa nr 1028/18 oraz nr 1037/18 w kwietniu powołany został  Komitet Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele mieszkańców, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych z obszaru rewitalizacji, przedstawiciele instytucji- APK, MOPS, ATBS Kodrem sp. z o.o., reprezentanci wspólnot mieszkaniowych,  uytkowników wieczystych, przedstawiciele Burmistrza Augustowa oraz Rady Miejskiej.  

Skład Komitetu może być w trakcie kadencji uzupełniany na wolne miejsca. Zapraszamy mieszkańców z obszarów zdegradowanych do włączenia się w prace Komitetu. 

GALERIA

ARTYKUŁY POWIĄZANE